Cassis de dijon v Německu

Cassis de dijon v Německu

Jak už ze samotného názvu vyplývá, jedná se o francouzskou společnost, která vyrábí výtečné ovocné likéry. Obsah alkoholu je do 20% a úplně nejlepší ze všech likéru je ten s černým rybízem. Francouzská společnost se díky velké oblibě rozhodla na domácím trhu využít svobod vnitřního trhu a expandovat své zboží k nejbližším sousedům. Tedy do Německa. Zde však narazila na neprůbojnou německou úpravu, která stanovila, že ovocné likéry musejí mít nad 25% alkoholu, jinak je nebudou prodávat. Německo totiž věřilo tomu, že pokud tato opatření budou stanovená na všechny, takže jak na dovezené tak i na domácí zboží, nebude s tím mít EU žádný problém. Pro jistotu ještě podpořilo ochranu spotřebitele a veřejný pořádek.
frankfurt německo

Argumentovalo tím, že německý spotřebitel očekává, že likér bude mít více jak 25% alkoholu a kupuje si ho právě pro tuto vlastnost, a protože tento francouzský likér nenaplňuje zákazníkovo očekávání, tak nechtějí, aby došlo ke zklamání spotřebitele. Podivný argument, že?

Jak ale rozhodl soud? Případ, zvaný Cassis de dijon založil dlouhou tradici hned několika pravidel, které se týkaly mezinárodního obchodu, který probíhá uvnitř unie . Na jednu stranu dlouhou dobu určovaly nejen standard, ale na druhou také zarovnávaly spory mezi obchodními subjekty.

Na konec bylo tedy rozhodnuto tak, že výrobky musejí nést pouze jedno břemeno právní úpravy, takže nikdo nemůže chtít, aby byl daný výrobek zatížen požadavky dvou právních úprav dvou zemí.

Bylo založeno také uznávání rozdílných úprav, kdy pokud má Francie úpravu A, kde bylo dané zboží vyrobeno a úpravu B v Německu, pak by mělo dojít k uznání úpravy cizího státu. Pokud totiž zboží splňuje A, není vůbec nutné, aby splňovalo i B.
osvětlený most města

Samozřejmě nelze zamezit tomu, aby vstoupil na trh subjekt a to pouze proto, že nesplňuje národní úpravu, když požadavkům na kvalitu jiného státu prošel v úplném pořádku. Různé státy mohou mít různé názory, ale například společnosti u nás v České republice do zahraničí vyvezou velkou spoustu zboží, kterému postačí, že je děláno podle našich velmi přísných regulí. Následně se naše zboží vyváží do Rakouska, Polska i Německa, kde jde rychle na odbyt.

5/5 - (2 votes)