Majetek

Bohužel i podnikatel, který je sebevíc schopný a má ty nejlepší úmysly vůbec, se může dostat do takové situace, kdy začnou být problémy s majetkem. Z něčeho takového nemá radost určitě nikdo. Situace může být taková, že majetek bude vlastněn přímo nebo prostřednictvím společností. Může být ale také ohrožen a to státními orgány nebo něčím úplně jiným.
interiér domu
Aby k něčemu takovému nedošlo, je potřeba, aby byla připravena ochranná struktura a to s velkým předstihem. Je potřeba myslet na to, že opatření musí být v rámci zákonů, abyste se nedostali do zbytečných problémů.
Jestli je něco, co je považováno za základní princip ochrany majetku, pak je to oddělení od jeho skutečných vlastníků. Vhodnost této formy ale závisí nejčastěji na podmínkách. Bude se určitě lišit a to hlavně podle formy majetku nebo země, kde se nachází.
Lze využít například nadaci. Její koncept vychází z římského práva, což ví jen málokdo. Lze ji definovat jako sdružení majetku za nějakým účelem, který bývá nejčastěji nekomerční. Výhoda je, že po dobu trvání je majetek oddělen od majetku zakladatelů.
Oblíben je ale také trust. Jedná se o metodu, která je asi nejrozšířenější. Jedinou jeho nevýhodou je, že není uznáván v kontinentálním právním prostředí.
Možná že i vám připadá, že formování struktury bere v úvahu jen faktory jako právní stabilita a její náklady. Zajímavou alternativou jsou formy společností, které spojují jak trust, tak i nadaci. Tyto společnosti ale nejsou příliš známé.
investice do majetku
Může se jednat o společnost s garancí nebo hybridní společnost. Společnost s garancí se stala populární zejména tam, kde bylo potřeba společné vlastnictví majetku a užívání ve prospěch většího množství osob.
Co se týká společnosti hybridní, pak se jedná o kombinaci společnosti s garancí a akciové společnosti. Jestliže existuje velká výhoda, pak je to ta, že je umožněno oddělit řízení společnosti od práv na majetek, což jistě spousta lidí ocení.