Nevhodný inkoust do tiskárny může být příčinou závady

Potíže při tisku dokumentů mohou vzniknout z nejrůznějších příčin. Tou nejčastější je problém s tiskovou náplní a s podáváním papíru. Nejméně závad vzniká v důsledku systémových poruch, jimiž jsou „zaseknutí“ v tiskové frontě, chybějící nebo nefunkční ovladače či obslužný program a fyzické odpojení přístroje od počítače.

domácí tiskárna

Zvolili jste správný inkoust či toner?

Nejčastěji se vyskytující závada na tiskárnách se týká tiskové náplně. Přestane-li zařízení pracovat a svítí-li nějaká z kontrolek, zpravidla jde o tento typ problému. Zmuchlaný nebo utržený papír z podavače totiž bývá jen výjimečnou závadou, stejně tak potíže s konstrukcí samotné tiskárny. Dnešní výrobky jsou již na takové úrovní, že se mechanické závady téměř neobjevují, což bylo častou doménou jejich jehličkových předchůdců.
Banální příčina problému s tiskem může být pouze ve vyprázdněném zásobníku s inkoustem či tonerem, a pokud tomu tak není, může být příčinou neoriginální náplň (kompatibilní). Někdy se stává, že lidé omylem zakoupí jiný typ zásobníku anebo vzájemně přehodí barvy mezi sebou. Dnes mají téměř všechny kazety identifikační čip, který dá tiskárně jasně najevo, zda je zásobník v pořádku, či nikoli.

tiskárna laserová

Problém čistého papíru

Pokud z tiskárny po zadání příkazu na tisk vystupuje jen čistý papír a vše proběhne korektně, aniž by počítač ohlásil závadu, zpravidla jde o vypsaný toner či inkoust do tiskárny HP Primatisk. Ne vždy se totiž prázdná kazeta včas ohlásí před započetím tiskového procesu. Někdy může být problém u inkoustové tiskárny na straně zaschlé tiskové hlavy – stává se to, pokud delší dobu netisknete a z inkoustu se odpaří většina vody.

Závada na podavači

Druhou nejčastější závadou je podávání papíru. Málokdy se stává, že jde o papírový útržek, který se nachází v dráze podavače, většinou to bývají různé drobné předměty při neopatrném zacházení s přístrojem, např. kancelářské sponky, uvolněné spony ze sešívačky, vypadlé šroubky, někdy i mince nebo klíče.