Pravidla pohybu na střelnici

Co je zakázáno

Nošení nabité pistole a pušky v prostorách střelnice – bohužel se často stává, že tento zákaz není sice obcházen záměrně, ale z nepozornosti, a jsou známy případy, kdy došlo ke smrtelným poraněním.
Záměrné i nechtěné míření na jakoukoli osobu  – povoleno je pouze míření na dopadovou plochu terčů. Každý účastník cvičných střeleb je povinen dbát tohoto ustanovení pod hrozbou vysoké pokuty. Nejsou tedy přípustné ani žárné žerty tohoto typu a pochopitelně se tento přísný zákaz vztahuje i na nenabitou zbraň.
Ponechávat bez dozoru jakoukoli střelnou zbraň odloženou anebo ji předkládat dalším osobám – týká se to pochopitelně nabité zbraně, poněvadž při manipulaci s ní může dojít k nechtěnému stisku spouště a výstřelu https://www.zbrane.cz/strelnice.

zbraně

Střílení z poškozené zbraně – špatný technický stav zakazuje její používání, a to bez výjimky.
Zakázaný směr – střílet se nesmí v zakázaném směru a zároveň po zaznění povelu „Zastavit palbu“.
Poškozování zázemí a vybavení střelnice – rozumí se tím jak úmyslné poškození majetku a technického vybavení, tak i střílení na jakékoli předměty mimo cílovou oblast terčů.
Střílení na zvířata a ptáky – zdá se to až směšné, ale stávají se případy, a to poměrně často, že tento zákaz porušují jedinci v touze vyzkoušet své mistrovství zásahu na pohyblivý živý cíl. Tento krok je však přísně trestán pod velmi vysokou pokutou.

černá pistole

Manipulace s municí – ta je přípustná pouze v místech k tomu určených. Nesmí se s ní manipulovat v tzv. bezpečných zónách, které jsou vždy označeny, a kde dochází k čištění, odkládání zbraní, anebo jde o zázemí pro pohyb osob (šatny, bufet apod.)
Alkohol – ten je přísně zapovězen. Kdo je na střelnici přistižen pod vlivem alkoholu, je okamžitě vykázán a opět hrozí pokuta. Samozřejmě se to týká i konzumace alkoholických nápojů v samotném areálu.
Kouření a otevřený oheň – to je rovněž zakázáno z důvodu nebezpečí kontaktu hořlavého materiálu s municí.
Pohyb mimo vymezený prostor – každý je předem seznámen s pravidly, kde se smí pohybovat, a v jakém rozsahu.