Touha cestovat

Johan Wolfgang Goethe napsal: „Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět.“ Tento citát může samozřejmě interpretovat každý podle sebe. Jsou lidé, kteří to mohou vnímat jakovýzvu k tomu, aby poznali veškerý typ zkušeností, který život obnáší. Poznat svět, to znamená okusit veškeré radosti a kratochvíle z talíře poznání. Jiní lidé k tomuto citátu mohou samozřejmě přistupovat na bázi intelektu. Poznat svět, to znamená výzvu ke studiu. Kdo nestuduje, ten přece nic nepozná. A v neposlední řadě se samozřejmě najde celá řada lidí, kteří tento citát vezmou hezky z gruntu a doslova. Poznat svět, to znamená samozřejmě hodně cestovat.
sezení na kufru
V dnešní době to naštěstí není žádný problém. Respektive určitý problém by byl. Finance. Ovšem zkušení cestovatelé už vědí, že není důležité mít na cestu mnoho peněz, důležité je si cestu naplánovat tak, abyste za ni utratili co nejméně. To znamená využívat různých sezónních slev leteckých společností i hotelů.

Nejlepší je cestovat na vlastní pěst

Zkušení cestovatelé také vědí, že pokud chcete poznat skutečný život v zahraničí, je vhodné cestovat na vlastní pěst. Vyrazit na cesty s cestovní kanceláří znamená setkat se v cizích zemích s pomyslnými potěmkinovými vesnicemi. Tedy vidíme jen to, co je nám naaranžováno tak, aby to působilo co nejefektněji. Je otázka, zda se s tím každý spokojí.
globus na kufru
Samozřejmě, že když cestujete na vlastní pěst, je tomnohem náročnější na přípravu. Musíte se seznámit se specifiky míst, kde cestujete a to především tehdy, když cestujete do míst, která mají poněkud jiná civilizační pravidla. Toto plánování by mělo být velmi zodpovědné a pečlivé a není na místě cokoli podceňovat. Příběh unesených českých dívek by měl být varováním pro ty, kteří se domnívají, že se jim nic nemůže stát.
Na internetu najdete celou řadu cestovatelských portálů, kde si cestovatelé vyměňují vzácné rady a sdílí své zážitky z dalekých a neobvyklých cest.

Letadlo a internet sice překonaly vzdálenosti, ale naštěstí nezabavily člověka touhy po poznání a cestování.