Vydat se na zkušenou

V dobách normalizace bylo cestování do zahraničí velmi obtížné. Bylo možné cestovat jen na takzvanou výjezdní doložku. Dnes tomu tak není. Dnes pokud máte peníze, můžete cestovat kamkoli se Vám zachce.
Ovšem ne každý cestuje za zábavou. Mnoho lidí a především mladých lidí se vydává do zahraničí na zkušenou.
mapa let fukry
Vydat se na zkušenou do světa není přitom jev poslední doby, bývalo tomu tak vždy, že se mladí muži vydávali do světa, aby načerpali zkušenosti. Dokonce tento rys nalezneme v pohádkách. Typický je Honza za pecí, kterému jednoho dne maminka sbalila do šátku buchty a vyslala ho do světa.

Je mnoho způsobu, jak „zkušenou“ pojmout.

1. Zaměstnání– nejčastější způsob byl, je a pravděpodobně i bude zaměstnání. Ještě před pár lety vyráželi Češi do zahraničí, aby si vydělali, ale jednalo se o práce vesměs dělnické nebo o práce au pair. Dnes to tak není, Češi v zahraničí pracují i na vysoce kvalifikovaných postech. Zkušenosti jsou pak úžasné.

2. Studium– celá řada lidí se vydává do zahraničí studovat. Existuje celá řada výměnných studijních programů. V zahraničí můžete školu buď vystudovat nebo v ní studovat jen nějaký semestr. Některá studia jsou sponzorována prostřednictvím stipendií, na některé si musíte vydělat. Nicméně kromě vědomostí získáte zkušenosti k nezaplacení.

3. Stáž– někdy je možné pojmout pobyt jako něco mezi zaměstnáním a něco mezi studiem. Stáž je pracovní pobyt, který není placený (může být hrazeno ubytování a stravné) a který slouží především k získání praktických dovedností nutných při hledání atraktivního zaměstnání.
pas a zavazadlo
4. Dobrovolnictví – jedním z méně tradičních způsobů, jak poznat jiné země je dobrovolnictví. Je třeba říct, že o dobrovolnictví má zájem celá řada lidí a to nikoli jen mladých. Pomáhat v zahraničních humanitárních projektech chce mnoho lidí. Některé k tomu vede touha po zkušenostech, některé dobrodružná povaha a někoho zase vnitřní přesvědčení, že svůj dobrý život musí alespoň částečně splatit dobrými skutky.