Základem úspěchu je podnikatelský plán

1. Úvod
Ačkoliv jde o první bod, tak byste si jej měli nechat nakonec a popřemýšlet, jaké bude poslání celého projektu a v čem spočívá váš potencionální úspěch. Poté nezapomeňte jasně stanovit cíle. Pokud potřebujete investora, tak právě tato část bude pro něj klíčová, protože už při čtení prvních řádků se musí nadchnout a chtít vědět o tomto nápadu víc.
ruce na tvářích
2. Osobnost nebo společnost
Jestliže plánujete svoji vizi předložit zmiňovaným potencionálním investorům, tak je v této části seznamte s vaší osobou a dosavadní činností. Pokud máte vlastní firmu nebo podnikáte v jiném oboru, tak zde uveďte vše důležité, jako je popis služeb nebo produktů, úspěchy, vznik a další důležité poznatky.
3. Samotný produkt nebo služba
Zaměřte se zde na jednoduchý, ale výstižný popis daného záměru. Kromě toho zahrňte i existující srovnání s konkurencí, jakým způsobem budete celý nápad financovat nebo jaké technologie užijete. Především si však spočítejte náklady a potenciální výnos.
4. Trh a jeho analýza
Než uvedete svůj produkt nebo službu na trh, musíte jej nejdříve detailně zanalyzovat. Zjistěte, jaký vývoj nebo změny probíhají, jaká existuje konkurence nebo potřeby zákazníků. Účelem analýzy je vysvětlení, proč zrovna váš podnikatelský nápad dokáže získat na daném trhu odbyt.
5. Prodejní a marketingová strategie
Strategie je zcela zásadním bodem celého podnikání. Měli byste vědět, jak se dostanete na trh a získáte zákazníky. Jakou zvolíte cenu, marketingový plán nebo prodejní program? Všechno je třeba zohlednit a detailně promyslet. Dobrým pomocníkem je SWOT analýza, kde si sepíšete nejen silné a slabené stránky celého projektu, ale i potencionální příležitosti a hrozby.
plán podnikatelky
6. Vedení a lidé
Pokud nejste jenom jeden člověk, tak byste měli investorům vysvětlit, jaká je u vás organizační struktura, personální plán a kdo jsou klíčové osoby. Jste-li na celý plán sami, uvažte některé nepředvídatelné situace a případnou potřebu další člověka. Samozřejmě také vypočítejte, jaké by byly náklady na tuto pracovní sílu.
7. Finanční plán
Kolik to celé bude stát a kolik to vydělá? I tak by se dal tento bod shrnout. Vše propočítejte a vytvořte předpokládané cash flow, výkaz zisků a ztrát, analýzu bodu zvratu a další zcela zásadní finanční ukazatele. Na závěr celého plánu klidně přidejte všechny možné grafy a tabulky.