Vydělejte na zpoždění

Pokud si člověk pořídí letenku a přeje si být přepraven do místa určení v na ní vyznačeném termínu, nepotěší ho, pokud se do cíle dostane se zpožděním. A zejména ho nepotěší, je-li takové zpoždění už přece jenom překračující meze snesitelnosti. Tedy příliš dlouhé.
A v našich končinách je na podobných případech potěšující alespoň to, že díky regulaci EC 261/2004 má takový cestovatel při dosažení určitého zpoždění, zaviněného dopravcem, nárok na finanční odškodnění. Jež může dosáhnout až šesti set eur.

přistavené letadlo

Což je potenciálně skvělá zpráva. Protože tato částka znamená vesměs značnou část ceny letenky, a připočteme-li k tomu cenu občerstvování na letišti, respektive hotelu a dopravy do něj a z něj, je-li dotyčný pasažér nucen neplánovaně čekat přes noc, dost možná to překročí i cenu, již cestovatel za pouhý onen let zaplatil.
Ovšem je v tom háček. A sice ten, že člověku náleží ona finanční kompenzace pouze v případě, že za zpoždění může letecká společnost. Pokud toto totiž vzniklo v důsledku nepřízně počasí, nějaké přírodní pohromy, stávky třetí strany, omezení letového provozu nebo bezpečnostní situace, nárok nevzniká.

A protože se letecké společnosti jen nerady vzdávají svých prostředků, nejednou se vymlouvají právě na ony situace, jež jsou na nich nezávislé a při nichž se neodškodňuje. A některé dokonce přestanou komunikovat s klienty v naději, že tito nakonec snahu domoci se svých peněz vzdají.
A co si mají v takové chvíli počít neuspokojení klienti? Pokud je jim zatěžko obrátit se na soud a domoci se svého právní cestou?

opuštěná hala

Nemusí se namáhat. Stačí, když se obrátí na právníky, kteří se na tuto problematiku specializují. Tedy když vyplní ohledně onoho zpoždění letu formulář a je to.
Tito právníci už prověří, zda existuje na ono odškodnění nárok, a pokud ano, dotáhnou to až do úplného konce, tedy klidně až před soud. A navíc si vezmou ke klientově spokojenosti svou provizi pouze tehdy, dokážou-li odškodné skutečně vymoci.
A proto by se měl každý chopit příležitosti, je-li tu. Nenechat se odbýt a na svém zpoždění aspoň trochu vydělat.