Bez instalatérů nelze žít

Vodovod už máme zavedený leckam, a pokud svědomitě platíme vodné, měl by nám tento sloužit k naší plné spokojenosti. Tedy mělo by stačit otočit vodovodním kohoutkem a napustit si vodu dle libosti.
Máme ale nejenom obyčejné vodovodní kohoutky, ale třeba i vany, sprchy a sprchové kouty, vířivky a bazény, a i sem by měla logicky natékat voda ve chvíli, kdy je nám jí zapotřebí.

zahradní koupání

A protože nám taková voda (a nejen voda) není zapotřebí na věčné časy a nikdy jinak, míváme domů i jinam zaveden i odpad, jímž by měla být tato po upotřebení zase odváděna pryč. Aby se nám tu nehromadila.
Ale ač by mělo vše zmíněné fungovat dokonale, nebývá tomu zase vždy pravidlem. Někdy se zkrátka něco ucpe nebo naopak netěsní, protéká, přetéká či jinak ‚stávkuje‘. A pak je majiteli či uživateli toho kterého zařízení nezbytná pomoc instalatéra. Protože není na světě člověka, jenž by uměl vše, a i zde si ne každý dokáže poradit se vším.

Když tu něco není takové, jaké to má být, je potřeba někoho, kdo zvládá instalatérské práce Servis vířivých van a podobně. Někoho, kdo rozumí řemeslu a přispěchá na pomoc. Nejlépe vzápětí, jakmile se nějaká nepříjemnost stane.
A v Praze naštěstí existují právě takoví instalatéři. Takoví, kteří jsou k dispozici nepřetržitě, dnem i nocí, kteří jsou schopni dorazit do šedesáti minut od nahlášení na libovolné místo a dát se do díla. A to ať už dojde k prasknutí vodovodního potrubí, ucpání kanalizace, prasknutí tlakové kanalizace či jiné akutní situaci.

kohoutky

Ovšem tito se pochopitelně nezabývají jenom haváriemi. Provádějí také jiné vodoinstalační práce, drobnější záležitosti stejně jako všechno, co souvisí s bytovými jádry, rozvody vody po domech, montážemi kotlů a bojlerů a výměnami vodovodních stoupaček. Poradí si, a to na té nejvyšší odborné úrovni, s kompletním servisem v oblasti kanalizace, topení, vody i plynu v rodinných, bytových i panelových domech, firmách a jiných objektech, a nejen že odvedou svůj díl práce, ale klidně zajistí i jiné řemeslníky a koordinují s nimi svou činnost.
Aby nám neteklo do bot. V přeneseném smyslu slova i skutečně.