Mějte jasno v ohledu přepravy chemie

Mějte jasno v ohledu přepravy chemie


Když nakupujete bazénovou chemii, možná vám přijde cena dopravy velmi vysoká. Otázkou proto je, proč je cena tak vysoká? Je to snad snaha obchodníka vydělat na svých zákaznících maximum peněz nebo to má jiné důvody? Možná byste se divili, ale důvod pro to je velmi jednoduchý a logický. Tkví v nebezpečnosti látek, které se do sortimentu chemie zařazují. Z tohoto plynou určité zákazy a výjimky, které je nutné respektovat.

Bazén s průzračně čistou vodou

Vyšší cena znamená větší bezpečí

Pokud se podíváte na bazénovou chemii a dopravu nebezpečných látek techneco.eu, zjistíte, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Klasické dopravní společnosti v této oblasti nemohou fungovat, protože látky spadající do bazénové chemie jsou označovány jako rizikové látky. To znamená, že i jejich přeprava musí podléhat pravidlům. Tyto pravidla však nesplňují klasické přepravní společnosti, mezi které patří známá Česká pošta, PPL nebo jakékoliv jiné přepravní společnosti. Je bohužel nutné zvolit nákladnější způsoby, jak zboží dostat na vaši zahradu a následně do bazénu, a proto jsou vytvořeny smlouvy s těmi dopravci, kteří mají osvědčení a mohou i rizikové látky převážet bez jediného problému.

Nebezpečná manipulace s chemikáliemi

Neřiďte se nekalými praktikami menších obchodů

Protože techneco.cz je větší obchod se všemi produkty, které se týkají bazénů a letního koupání, může si dovolit využívat služby přepravců, kteří mají k transportu zboží potřebná oprávnění. Tímto se však neřídí menší prodejci, kteří musí hledět na každou ušetřenou korunu. Co z toho plyne? Je to především nebezpečí, kdy tito menší prodejci vloží do transportu běžným společnostem i zmiňované nebezpečné zboží. Z tohoto však plynou velká rizika, a to jak pro samotné osoby zabývající se transportem, tak pro zboží jako takové. Při klasickém způsobu přepravy totiž hrozí poškození zboží, což mnohdy vede k velmi nepříjemným následkům.