Dobrovolnictví jako koníček pro každého

V současné době se mnozí lidé věnují dobrovolnictví. Pro mnoho lidí se práce pro potřebné stala takovým koníčkem.
Ovšem jsou lidé, kteří by sice rádi vykonali něco potřebného, ale na straně druhé jim chybí určitá sociální zručnost a navštěvovat například lidi v hospici nebo v zařízení pro mentálně postižené by zkrátka nedokázali.

To ovšem vůbec neznamená, že by se nemohli i oni zapojit do dobrovolnických aktivit. Mnoho nadací a organizací má zájem o práci dobrovolníků specialistů. Pojďme nastínit některé oblasti, kde se jako dobrovolník můžete uplatnit.

V čem můžete pomáhat

· Dobrovolnictví v kultuře– mnoho lidí si dobrovolnictví spojuje především s pomocí trpícím. Dobrovolníkem se můžete ovšem stát třeba také v kultuře. O práci dobrovolníků mají zájem muzea, galerie, divadla a především pořadatelé nekomerčních kulturních festivalů.

· Učetnictví – celá řada drobných neziskovek bojuje s rozpočtem. Velmi ocení, když jim někdo nabídne účetní služby zdarma.
zpracování Učetnictví
· Grafika– i neziskové firmy potřebují public relation. Letáky, banery, kvalitní webové stránky. To ovšem stojí dost peněz. Proto je velký zájem o služby dobrovolníků grafiků.

· Redakční činnost– je-li řeč o PR musíme zmínit také redakční činnost, o kterou mají neziskové organizace tak jako o činnost grafickou velký zájem.

· IT specialisté– správa a programování webu, to taky stojí nějaké peníze. Pokud jste programátor a rád byste věnoval trochu volného času, máte příležitost.

· Překladatelská činnost– mnoho neziskových organizací představují expozitury světových neziskovek. Veškerý informační materiál tedy není v češtině a je zapotřebí někoho, kdo bude schopen se s překladem textů do češtiny porvat.
prodej palačinek
· Fundraising– obstarávání financí. Fundraiser je obvykle hrazená práce, ale pokud působíte jako obchodník a máte dostatek konexí a zároveň potřebu vykonat něco užitečného, můžete se postarat o získání prostředků pro nějakou neziskovku, jejíž činnost Vás oslovila.

Jednotlivé poptávky najdete na internetu. Můžete samozřejmě vložit také nabídku a čekat, až se Vám nějaká neziskovka sama ozve.