Mince na území českého státu

Historie našeho státu ať už samostatného, nebo jako části většího celku je bez pochyb velice obsáhlým a komplikovaným tématem. Nebýt ale každého detailu, který se kdy stal, nebyl by dnešní svět takový, jaký ho dnes známe. Jelikož by probrat celou historii zabralo více než jeden článek, podíváme se aspoň na měny, které se na území našeho státu používali až po naší aktuální měnu. Pokud jste tedy nadšený numismatik , je toto přímo pro vás

sud mincí

Statéry

Statéry (lidově nazývány duhovky, protože je lidé občas nacházeli po deštích na poli, jak se leskly) byly první měnou používanou na území Čech a původem se jedná o keltské mince

Denáry

Používány od 10. do 13. století. Jsou rozděleny na české denáry a moravské denáry. Z počátku byly větší, v polovině 11. století se začali razit menší.

Brakteáty

Byly vydávány za doby vlády Přemysla Otakara I. a Přemysla Otakara II. Přezdívalo se jim plecháče, protože byly zvlněné a nedali se skládat na hromádky, proto byly platné pouze od roku 1225 do roku 1300.

Groše

Byly raženy v Kutné hoře, která díky své těžbě stříbra a výrobě mincí dosahovala stejné rozlohy jako Praha. Používali se do 16. století jako hlavní měna. Groš se dělil na 12 haléřů (parvů)
mince anglie

Tolary

První tolar vyražený Jáchymem Šlikem v Jáchymově. Od názvu tolar později odvozen dnešní americká měna – dolar. Nejprve byl název tolar používán pouze pro mince vyrobené v Jáchymově, ale později tato výrobna dodávala takové množství mincí, že se tento název uchytil pro všechny stříbrné mince.

Krejcary

Poprvé použity při začátku vlády Habsburskou monarchií v roce 1526. Souběžně s nimi se používali tzv. Bankocetle, což byly první papírové peníze na našem území.

Koruny

Tato měna byla prohlášena za platnou 11. srpna roku 1892. Po rozpadu Rakouska-Uherska byla koruna převzata pouze Československou republikou a vydržela až dodnes.