Šikana na internetu? Kyberšikana!

Definice pojmu kyberšikana je snadno pochopitelná – jedná se o formu psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií. Co to v praxi znamená? Útočník oběť manipuluje pomocí sociálních sítí, emailu, přes internetový hovor nebo webovou stránku. Zvláště na sociálních sítích není těžké dostat se k oběti pomocí falešného profilu. Zatímco oběť si myslí, že komunikuje např. se svým vrstevníkem, v případě kyberšikany stojí za profilem nejčastěji dospělá osoba. Zajímavou a důležitou informací je, že v České republice je trestným činem samotné navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

mobil

Nejčastější formou kyberšikany je tzv. kybergrooming, kdy se dospělá osoba snaží zmanipulovat dítě k osobní schůzce za účelem sexuálního zneužití, fyzického mučení nebo např. k teroristickým účelům. Že se tohle vašemu dítěti stát nemůže? Statistika vypovídá, že každé 10. dítě má zkušenost s internetovou šikanou, což je číslo vskutku alarmující.

šikana

Internetový útočník má svou strategii a opravdu se nejedná o nějakou náhodu. Mívá promyšlené taktiky – může jít o vydírání nebo např. zrcadlení (tedy předstírá, že má s obětí společné zájmy), uplácení a často se snaží dítě izolovat. Je pro něj jasnou překážkou, když dítě používá rodinný PC např. ve společném obývacím pokoji, tady totiž hrozí, že by si někdo mohl na jeho komunikaci s obětí všimnout něčeho podezřelého.

Existuje vůbec obrana před kyberšikanou? Nejúčinnější formou obrany je samozřejmě prevence. Mluvte s dítětem o možných rizicích a naučte ho přemýšlet nad svým chováním na internetu. Pokud je dítě v psychické pohodě, snadno rozezná, že není normální, když mu jeho,,kamarád z internetu“ slibuje zaplatit kredit, koupit nové boty nebo když po něm chce, aby si s ním nepsal před rodiči.
Domluvte se s dítětem, že kdyby si s ním někdo chtěl sjednat na schůzku, rádi ho doprovodíte a když bude vše v pořádku, necháte mu soukromí. Také se můžete domluvit, že budete na místě schůzky,,inkognito“.
strach

Zdůrazněte, že vám jde především o jeho bezpečí, nechcete mu něco zakazovat nebo znepříjemňovat.
Když máte důvodná podezření nebo se vám dokonce dítě svěří, v žádném případě nezavírejte před možným nebezpečím oči. Nestačí jen zrušit dítěti účet nebo napsat druhé straně, aby už se neozývala. Pomoc můžete najít na webových stránkách nabízejících podporu a řešení v takových případech a je také potřeba kontaktovat policii.